fbpx
עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

תחקיר 2013

תעשיית העוף נחשפת - זוגלובק

תעשיית העוף נחשפת – זוגלובק

כתבתו של תחקירן כלבוטק ופעיל אנונימוסרונן בר (לצפייה בכתבה המלאה ששודרה בכלבוטק) חשפה את השעות האחרונות בחייהם של מיליוני התרנגולים ותרנגולי ההודו המומתים במשחטת זוגלובק“, שבשרם משווק תחת המותגים זוגלובק“, “טבעוףומילועוף“. התיעוד חשף התעללות חריפה ושיטתית בבעלי החיים, ובין היתר:

  • זוגלובק- תרנגול הודו בכלובשעות בכלובים המטונפים. התרנגולים מוחזקים בכלובים מטונפים בצואה – 15 שעות ויותר! הכלובים דחוסים עד אפס מקום, ותקרתם הנמוכה מאפשרת לתרנגולים רק רביצה שפופה. חלק מהתרנגולים פצועים ומתנשפים מהחום והלחות הגבוהים שגורמת הצפיפות. הם לא מקבלים מים, מזון או טיפול וטרינרי.
  • מושלכים למסילה נעה. להוצאת התרנגולים מהכלובים משתמשת המשחטה במכונת היפוך ששופכת את החיות מהכלובים כפי שמשאית שופכת חצץ: מלגזה מרימה את הכלוב, המכונה מטה ומנערת אותו, והתרנגולים מושלכים מטה מגובה רב, זה על זה, כשהם טופחים בכנפיהם בבהלה (על פי כללי ההלכה, נראה כי די בנפילה מהגובה שתועד כדי להעלות חשש שהתרנגולים הנשחטים בזוגלובק יהיו ‘טרפות’). המכונה חובטת את הכלוב ומנערת אותו שוב ושוב, עד שרוב התרנגולים נופלים למסילה הנעה, בדרכם לשחיטה. בנוסף, מכונת ההיפוך מוחצת את גוף התרנגולים שנתקעים בין המכונה למתקן, ובעת פינוי הכלוב מהמכונה נראו פעמים רבות גופות מרוטשות על הכלובים או על מתקן ההיפוך.

  • זוגלובק - תרנגול הודו זועק בכאבלכודים בסורגים. אבריהם של תרנגולים רבים נלכדים בין סורגי הכלוב: התרנגול תקוע ללא יכולת תזוזה, לעתים פצוע ומדמם. כאשר הכלוב מוטה והתרנגולים האחרים נשפכים ממנו, התרנגול הלכוד תלוי באוויר מהראש, מהכנף או מהרגל שנתפסו בין הסורגים. הפועלים קורעים את התרנגול מהכלוב בברוטליות ומשליכים אותו לפס השחיטה. תועדו גם מקרים שפועלים משכו באגרסיביות תרנגולים שאבריהם נתקעו בין הסורגים תוך החרפת פציעותיהם – ואף עד תלישת גופו של תרנגול מראשו.

  • בועטים, גוררים, מעיפים. פועלי המשחטה לוכדים תרנגולים שנפלו לארץ באמצעות מוט ברזל מעוקל הנתפס סביב רגליהם. לעתים הפועלים בועטים בתרנגול וגוררים אותו על הקרקע, לעתים מרימים אותו באוויר כשהוא מהופך. במקרים רבים פועלים אוחזים תרנגולים ברגל או בכנף אחת או משליכים אותם באוויר, ממרחק, אל פס השחיטה.

  • תרנגולים מפרפרים דקות ארוכות לאחר השחיטה. התחקירן תיעד השלכה של תרנגולי הודו באוויר, לאחר שגרונם נחתך, למיכלי מתכת. חלק מהתרנגולים מצויים בהכרה מלאה, ומנסים נואשות להיחלץ במשך דקות ארוכות.

התחקיר מאיר לראשונה את הזוועות של תעשיית בשר התרנגולים בישראל – תעשיית ענק, הפועלת תחת מעטה של חשאיות. מה, אם כן, מסתתר בעוף הקפוא, המנוילן, ובשניצל ובנקניק הארוזים שבסופר? מה עומד מאחוריהם? ומה אפשר לעשות?