fbpx
עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

הטעיית צרכנים

זוגלובק משקרים לצרכנים

מוקדם יותר השנה, בליל ה-6.5.13, התהפכה באזור הקריות משאית שהובילה מאות תרנגולי הודו למשחטת זוגלובק. פעילי זכויות בעלי חיים מיהרו להגיע למקום בניסיון להציל תרנגולים ולהסיעם לקבלת טיפול וטרינרי. הם מצאו שם כלובים מעוקמים, כביש מכוסה נוצות – והמוני תרנגולים פצועים ומפוחדים על הכביש. אולם העובדים מנעו מהם לסייע לתרנגולים ואף הזעיקו משטרה כדי להרחיקם. כל שנותר לפעילים לעשות הוא לתעד את האלימות הרבה שבה דחסו חזרה העובדים את התרנגולים הפגועים לכלובי ההובלה.

התמונות שצילמו הפעילים הופצו ושותפו למחרת ברשת פעמים רבות ועוררו זעזוע וכעס על ההתעללות והאטימות של עובדי זוגלובק. גם כלי התקשורת החלו לסקר את ההתעללות והזעזוע, ומחאה החלה להתארגן מול חנות המפעל של זוגלובק בנהריה.

אצלנו האכזריות היא לא תאונה490

בתגובה מיהרה זוגלובק לפרסם את ההודעה הבאה:

“אנו רואים בשאט נפש את ההתנהגות הברוטלית של עובדי הקבלן שנשכרו באופן מיידי באמצע הלילה כדי לפנות משאית שלהם בכביש, שהיתה משולבת בתאונה. אנו רואים בחומרה רבה את התנהגות עובדי הקבלן. ננקוט בכל האמצעים על מנת שהתנהגות אגרסיבית זו לא תחזור לעולם. אנו מתנצלים בפני כל מי שחווה את החוויה העצובה שעלתה ביוטיוב. אין לנו אלא להצטער מעומקי לבנו. זו לא דרכה של החברה. חברת זוגלובק הפסיקה במיידית את התקשרותה עם חברת הקבלן, החברה שומרת לעצמה את זכות לנקוט באמצעים נוספים נגד חברת הקבלן בהמשך.”

למפגינים מול חנות המפעל חילקו עובדי זוגלובק “מכתבים אישיים” ברוח דומה:

מכתב למפגינים

התחקיר הנוכחי חושף שגם חודשים לאחר התאונה, הדאגה לבעלי-החיים ולמניעת התנהגות אגרסיבית כלפיהם, היא ב”זוגלובק” לא יותר מאשר הצהרה ריקה ושקרית של יחסי-ציבור: מסך עשן שנועד להרגיע את הצרכנים ולמנוע פגיעה במכירות. במקביל להצהרות הכוזבות לתקשורת המשיכה “זוגלובק” בהתעללות שיטתית בבעלי-חיים, תוך הפרה בוטה של הוראות חוק, שהאחריות לה מגיעה עד דרג הנהלת החברה.

<< חזרה לעמוד הראשי