fbpx
עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

חיי סבל

מה עובר על העופות לפני הגעתם למשחטת זוגלובק

סבלו של התרנגול לא מתחיל עם הגיעו למשחטת זוגלובק, אלא כבר עם בקיעתו מהביצה במדגרות התעשייתיות. חיי הסבל של התרנגולים נמשכים בין 42 יום (תרנגולי בית) למספר חודשים (תרנגולי הודו). הם נכלאים בלולי ענק צפופים עד שהם מפונים ונדחסים באלימות למשאיות ומובלים למשחטות.

img4074

התרנגול הוא החיה הנפוצה בישראל – מדי שנה נשחטים בישראל מעל 200 מיליון תרנגולים. מחקרים הראו שהיכולות החברתיות והשכליות של תרנגולים משתוות לאלו של יונקים ואף של קופי-על. תרנגול בטבע חי כעשר שנים, אך בתעשיית הבשר הוא נשחט כעבור 42 יום בלבד – בעודו אפרוח. האפרוחים המנוצלים בתעשיית הבשר לא בקעו מהביצה תחת כנפי אמם התרנגולת אלא במדגרה תעשייתית. הם עברו עיוות גנטי (ברירה מלאכותית) לגדילה מהירה של החזה, עד כדי-כך שרגליהם האפרוחיות מתקשות להחזיק את משקלם ורבים מהם סובלים מקשיי הליכה. הם מולעטים בזרזי גדילה אנטיביוטיים וכלואים בלולים סגורים ומצחינים, עד היום שבו דוחקים אותם לכלובים צפופים ומעמיסים אותם על משאיות שיובילו אותם לבית המטבחיים.

קראו עוד:

להיות אפרוח – הכרות עם חיי אפרוח בטבע, לעומת חיי התרנגול שמאחורי העוף והתרנגולת שמאחורי הביצה

חייהם של תרנגולים בתעשיית הבשר

חייהם של תרנגולי הודו בטבע ובתעשייה