עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

עובד משחטת זוגלובק רוקד עם תרנגול מבועת