עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

זוגלובק התעללות בתרנגולי הודו שחוטים500