עושים לחיות
את המוות
2
חקירה סמויה במשחטת

זוגלובק

1-510

עובדי המשחטה - ביניהם אחד השוחטים - מניפים תרנגול גוסס לאחר שחיטתו - ורוקדים